Bestyrelsen

Bestyrelsen

Send mail til bestyrelsen: info@andebakkegaarden.dk

Raymond van Wonterghem Formand for bestyrelsen

Anders Frost Rudebeck Næstformand for bestyrelsen

Søren Jespersgaard Kasserer for bestyrelsen

Jan Aarup Bestyrelsesmedlem

Lene Bjørg Jensen Bestyrelsesmedlem