Seneste nyt

Denne mail er et led i den nye informationsstrategi, vi i bestyrelsen har valgt, så ejere/beboere løbende er orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med.

 

2019 er overstået med et positivt økonomisk resultat. Årsagen hertil er primært, at den besluttede maling og istandsættelse af opgangene ikke påbegyndes før 2020, så forventede udgifter til maling er ikke afholdt. Gelænderne i alle opgange er dog nu stort set alle blevet repareret.

 

Ultimo 2019 ønskede Anders af arbejdsmæssige årsager, at fratræde som formand, mens Julie af samme årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen. Lene indtrådte herefter som suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig, så Raymond er ny formand, Anders næstformand, mens Søren er kasserer.

 

Vi skiftede administrator i 2019. Det gik desværre meget langt fra som håbet. Af den årsag har vi opsagt administrationsaftalen med Newsec og antaget WTC advokaterne A/S som ny administrator fra 1.3.2020.

 

Altanrenoveringen og beslutningsprocessen omkring dette har lagt stort beslag på bestyrelsens ressourcer. Vi er meget tæt på at indgå endelig aftale om såvel teknisk som juridisk bistand i den forbindelse. Det samme gør sig gældende vedr. finansieringstilbud fra forskelllige banker. Herefter skal tilbud indhentes, så vi får klarlagt økonomien i projektet før endelig entrepriseaftale indgåes. Det er en langsommelig proces, så vi tror først renoveringen kan påbegyndes i 2021.

 

Omvendt er vi meget tæt på, at i indgå endelig aftale vedr. maling/istandsættelse af opgangene. Dette arbejde forventes derfor påbegyndt i februar 2020.

 

Efter vedtægterne nu er ændret, er vi påbegyndt arbejdet med tillige at udarbejde udkast til ændring af husordenen. Denne er - som de tidligere vedtægter - utidssvarende.

 

Ovennævnte er blot en overordnet orientering om, hvad der aktuelt sker i bestyrelsen.

 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i april 2020.

 

På bestyrelsens vegne

 

Raymond

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du opdateret.